Visie – Parkrand Apotheek – Amsterdam

Parkrand Apotheek

Ekingenstraat 21 1069DA Amsterdam Tel:020-6190083 Fax:020-6199216

Visie

Het team van de Parkrand Apotheek streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening door o.a. uw vriendelijk, zo snel mogelijk# en goed te helpen.

De apothekers en assistentes in Parkrand Apotheek zijn goed opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven.

Onze apotheek verstrekt niet alleen medicijnen, we vinden het ook heel belangrijk u goed te adviseren over gezondheid en geneesmiddelgebruik. We geven onze klanten onafhankelijk advies en geven voorlichting en begeleiden uw medicijngebruik. Ook besteden wij veel aandacht aan het voorkomen en signaleren van bijwerkingen.

De apotheek is daarmee een centrale schakel in de gezondheidszorg, die direct invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van de klanten. Belangrijk is daarom ook het onderhouden van contacten met voorschrijvers, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en toeleveranciers. Sinds 2006 zit de apotheek met diverse andere partijen onder 1 dak. Dit bevordert een snelle service!

Door het juiste geneesmiddel te verstrekken, door een goed advies en een vriendelijk woord, hopen wij
dat u zich een stukje beter zal voelen als u de apotheek verlaat.

# DOOR TEKORT AAN GENEESMIDDELEN, TEKORT AAN PERSONEEL EN INGEWIKKELDE VERGOEDINGSSTRUCTUUR KUNNEN DE WACHTTIJDEN HELAAS OPLOPEN. WIJ DOEN ONS UITERSTE BEST DEZE ZO KORT MOGELIJK TE HOUDEN!!