Services – Parkrand Apotheek – Amsterdam

Parkrand Apotheek

Ekingenstraat 21 1069DA Amsterdam Tel:020-6190083 Fax:020-6199216

Services

U kunt bij ons voor een breed scala aan services terecht. Op de welkomstpagina vindt u onze adresgegevens.

Toestemming delen elektronische gegevens

Op onze startpagina kunt u onder het onderwerp “Toestemming” informatie vinden over de mogelijkheid uw medische gegevens elektronisch te delen. Wij hebben uw toestemming nodig om uitwisseling mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u buiten Amsterdam naar een arts moet of naar een apotheek.

Informatiebijeenkomsten Longfonds

Ieder jaar worden er diverse informatiebijeenkomsten van het Longfonds gehouden. Parkrand Apotheek Amsterdam werkt hier ook aan mee. De apotheker geeft informatie over diverse onderwerpen (bijwerkingen, reizen met medicatie, inhalatie instructies etc.). De bijeenkomsten vinden in Osdorp plaats. Zie voor meer informatie en het jaarprogramma: www.amsterdam.longfonds.nl

Diabetes-risicodagen

Jaarlijks wordt er in de apotheek een dag georganiseerd waarop er aandacht is voor het risico op diabetes. De dag vindt in het najaar plaats. De exacte datum wordt ruim van te voren aangekondigd in de apotheek. U kunt uw bloedsuiker laten prikken, soms is er een dietiste anwezig voor leefstijladviezen en kan er een risicotest worden gedaan. Soms wordt ook het cholesterol gecontroleerd. Indien er afwijkende waarden worden gevonden, neemt de apotheker contact op met de huisarts of praktijkondersteuner.

Inloopspreekuur

Elke vrijdag kunt u tussen 10:00 en 11:00 uur binnen lopen voor een vraag aan een apotheker.

Bezorgen

Bent u aan huis gebonden of heeft u een zwaar pakket besteld, dan kunt u voor slechts € 1 gebruik maken van onze bezorgservice. Als u iets zonder recept wilt laten bezorgen, brengen wij hiervoor € 5 in rekening.

Uiteraard dient u wel thuis te zijn! Als de bezorger voor een dichte deur komt te staan, dient u, als u het nogmaals bezorgd wilt hebben, € 5 te betalen.

Herhaalrecepten via de huisarts

Heeft u herhaalrecepten voor 14.00 uur aangevraagd bij uw huisarts, dan staan de medicijnen TWEE werkdagen na de dag van aanvraag na 15.30 uur voor u klaar!

Als u zelf een herhaalrecept inlevert in de apotheek, kunt u alleen wachten indien u niet meer dan drie geneesmiddelen nodig heeft! U kunt uw recept afgeven aan de balie, in de receptenbus in de apotheek of in de buitenbrievenbus stoppen. Ook dan geldt: voor 14.00 uur ingeleverd dan staat het TWEE werkdagen later na 15.30 uur klaar!

U kunt ook herhaalrecepten aanvragen via onze site! Ook dan geldt: voor 14 uur aangevraagd dan staat het TWEE werkdagen later na 15.30 uur voor u klaar!

Eigen bereidingen

Er wordt niet meer bereid in onze apotheek.  Als er iets gemaakt moet worden, gebeurt dit in een andere apotheek. Meestal zijn hier kosten aan verbonden.

 

U krijgt een geneesmiddel voor de eerste keer….

Krijgt u een geneesmiddel voor de eerste keer dan kunt u er meestal op wachten. Het kan echter voorkomen, dat een geneesmiddel besteld of gemaakt moet worden. Meestal is de medicatie dan de volgende dag klaar.
In spoedgevallen zullen wij er alles aan doen om de medicatie nog dezelfde dag aan u te kunnen leveren.

Medicatieveiligheid

De apotheker draagt zorg voor veilig geneesmiddelgebruik. Om ons werk goed te kunnen doen hebben wij verschillende gegevens nodig. Niet alleen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld geboortedatum en geslacht), maar ook gegevens over medicijnen die u gebruikt en gegevens over uw eventuele ziektebeelden. Dit voorkomt dat er fouten worden gemaakt, bijvoorbeeld bepaalde bijwerkingen doordat medicijnen niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt.

Identiteit patiënten

Wij behandelen alleen zorgvragen van patiënten van wie de identiteit voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld. Het is anders voor ons niet mogelijk om de medicatieveiligheid te garanderen. We hebben minimaal de volledige naam en geboortedatum nodig en zonodig het adres. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt binnen de apotheek. Met deze gegevens kan uw medicatiedossier gevonden worden. Het kan zijn dat wij een legitimatiebewijs nodig hebben om het recept te kunnen verwerken.

Medicatiedossier

In het medicatiedossier zijn gegevens opgenomen over de patiënt, zoals de naam, adres, geslacht, eventueel bezorgadres. Daarnaast is het actuele en historische gebruik van medicijnen opgenomen en overgevoeligheden voor bepaalde medicijnen. Ook zijn eventuele ziektebeelden opgenomen in het medicatiedossier.
Met al deze gegevens kunnen wij uw medicatieveiligheid bewaken.

Verstrekken medicatiegegevens

De apotheek is verplicht om medicatiegegevens uit uw medicatiedossier te verstrekken aan de patiënt. Als u wilt dat deze gegevens aan u of andere zorgverleners verstrekt worden, dan kunt u contact opnemen met de apotheek. De verstrekking van gegevens vindt plaats met inachtneming van de privacywetgeving.
De medicatiegegevens kunnen alleen aan andere zorgverleners verstrekt worden met uw instemming.

Opvragen aanvullende gegevens door de apotheek

Als er gegronde redenen zijn (bijvoorbeeld ontbrekende medicatiegegevens) zal de apotheek de ontbrekende gegevens opvragen bij u en andere zorgverleners om uw medicatieveiligheid te waarborgen.

Verantwoordelijkheid patiënt

De patiënt blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van (wijzigingen in) persoonlijke gegevens, over het geneesmiddelgebruik en over eventuele ziektebeelden. Als deze gegevens niet correct of onvolledig zijn, dan kan de apotheek haar taak in het kader van medicatieveiligheid niet goed uitvoeren. Geef wijzigingen in uw situatie, dan ook zo snel mogelijk door aan de apotheek.

Zorgvragen

Onze apotheek vindt het belangrijk dat de patiënt goed begeleid wordt. Met vragen kunt u op verschillende manieren bij ons terecht: telefonisch, per e-mail en persoonlijk contact in de apotheek.
Voor achtergrondinformatie over bijvoorbeeld medicijnen, de bijwerkingen, aandoeningen kunt u ook terecht op onze website.
In onze apotheek is ook een aparte spreekkamer ingericht voor het bespreken van langere vragen, een uitgebreid medicijnconsult of delicate kwesties.

Beantwoording van electronische vragen:

Via deze website en via de e-mail kunnen ook vragen gesteld worden. De apotheker zal bij onduidelijkheden contact opnemen met de patiënt.
Vragen die via de e-mail of website binnenkomen, worden binnen een redelijke termijn behandeld. Mocht u geen antwoord hebben gekregen, neem dan contact met ons op. Er kan iets misgegaan zijn in de verbinding.

Medicijnconsult

Voor een persoonlijk medicijnconsult bent u welkom in onze apotheek. Wij hebben hiervoor een aparte spreekkamer om uw privacy volledig te kunnen garanderen. U kunt hiervoor een afspraak maken met uw apotheek..

Recepten

Geldig recept

Dit is een recept uitgeschreven en ondertekend door een arts of een herhalingsrecept verstrekt door een apotheek. Het (herhaal)recept mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Bij vragen over een recept nemen wij contact op met de voorschrijvend arts.

Aanleveren recept

Geneesmiddelen die alleen verkrijgbaar zijn op recept, worden verstrekt nadat het recept bij de apotheek is binnengekomen (van u of uw arts). Na ontvangst en controle van het recept kunt u de medicijnen ophalen of bezorgen wij de medicijnen.
Recepten kunnen op vele manieren worden aangeleverd: per fax, per mail (zie herhalingsmodule op onze site), telefonisch aangevraagd door uw arts, in de brievenbus in- of buiten de apotheek of gewoon aan de balie.

Risico vervalste recepten

Recepten van onbekende zorgverleners en/of recepten die online worden aangeboden kunnen makkelijker vervalst worden en vormen een risico voor de medicatieveiligheid.
Indien een recept wordt aangeboden van een onbekende zorgverlener, zorgt de apotheek voor verificatie van de handtekening van de arts. Zonodig neemt de apotheek contact op met de zorgverlener.

Spoedeisende recepten.

Voor medicijnen waarover u direct moet beschikken, kunt u het beste onze apotheek bezoeken. Buiten onze openingstijden is in het dienstrooster aangegeven bij welke dienstdoende apotheek u terecht kunt bij u in de buurt. Wij raden u aan altijd voldoende contantgeld of uw pinpas mee te nemen.

Buitenlandse recepten

Deze apotheek handelt geen buitenlandse recepten af via de website. Als u zich in Nederland bevindt, dan raden wij u aan om eerst naar een Nederlandse arts te gaan en dan bij ons langs te komen.

Recepten volgens de richtlijn van de KNMG

Recepten voortgekomen uit een online arts-patiënt consult worden door de apotheek alleen in behandeling genomen als de arts werkt volgens de richtlijn ‘Online arts-patiënt contact’ van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Kosten en betalingswijze

Kosten online zorg- en dienstverlening

Onze apotheek brengt geen extra kosten in rekening voor online zorg- en dienstverlening.

Betalingswijze

De betalingswijze wijkt niet af van de reguliere apotheeksituatie.

Beveiliging van uw gegevens

Vertrouwelijkheid van informatie

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt binnen de apotheek, met inachtneming van de privacywetgeving.

Beveiliging patiëntgegevens

Elektronische uitwisseling van patiëntgegevens geschiedt via een beveiligde internetverbinding die voldoet aan NEN 7510.

Norm en richtlijn

Onze apotheek werkt volgens de Nederlandse Apotheek Norm (NAN).
Binnen de NAN is voor online dienstverlening een speciale richtlijn ontwikkeld: ‘Online farmaceutische zorg- en dienstverlening’ die extra normen stelt aan het online werken voor apotheken. Deze website voldoet aan deze richtlijn.

Op de KNMP-site www.knmp.nl kunt u de NAN en de richtlijn bekijken.

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het opstellen van de teksten op deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de apotheker en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze teksten.