Prijslijst – Parkrand Apotheek – Amsterdam

Parkrand Apotheek

Ekingenstraat 21 1069DA Amsterdam Tel:020-6190083 Fax:020-6199216

Prijslijst

Wat kost farmaceutische zorg in uw apotheek?

Diensten bij uitgifte van UR* geneesmiddelen

  PRIJS

 

Standaarduitgifte Van toepassing op de terhandstelling♦ van geneesmiddelen die alleen op
recept verkrijgbaar zijn (UR-geneesmiddel) als het geen weekuitgifte is
6,20
Weekuitgifte Wekelijks van toepassing op de terhandstelling van een UR-geneesmiddel
in weekdoseerverpakking
3,40
Eerste uitgifte Toeslag voor de uitleg bij het eerste gebruik van een UR-geneesmiddel.
(Alleen wanneer het betreffende geneesmiddel in de afgelopen 12 maanden
niet eerder is gebruikt)
11,08
Gewone bereiding Toeslag voor de bereiding van een UR-geneesmiddel 19,00
Bijzondere bereiding Toeslag voor een bijzondere bereiding van een UR-geneesmiddel
(Uitsluitend van toepassing bij de verwerking van gevaarlijke stoffen of
wanneer een geneesmiddel onder steriele omstandigheden moet worden
gemaakt)
95,00
Avond Nacht Zondag (ANZ) Toeslag per UR-geneesmiddel op het recept dat wordt aangeboden na
18.00 uur en voor 8.00 uur of op een zondag of nationale feestdag
nvt
Toeslag huisbezoek Het tarief dat in rekening wordt gebracht als de zorg bij de patiënt thuis
wordt uitgevoerd. Dit geldt niet voor bezorgen
50,00

Overige zorgverlening

Prijs

Medicatiebeoordeling Beoordeling van de geneesmiddelen in een persoonlijk gesprek bij gebruik van
meerdere UR-geneesmiddelen
90,00
Instructie hulpmiddel bij
UR-geneesmiddel
Beoordeling van de geneesmiddelen in een persoonlijk gesprek bij gebruik van
meerdere UR-geneesmiddelen
6,20
Farmaceutische begeleiding
Ziekenhuisopname
Het op verzoek doorgeven van het gebruik van UR-geneesmiddelen van de
patiënt bij opname in het ziekenhuis
3,00
Farmaceutische begeleiding
ontslag ziekenhuis
Het op verzoek verwerken in het patiëntendossier van het gewijzigde gebruik van
UR-geneesmiddelen na opname in het ziekenhuis
15,00
Voorlichting zelfmanagement Het individueel ondersteunen van patiënten in groepsverband door middel van
informatie- bijeenkomsten over UR-geneesmiddelen
Advies farmaceutische
zelfzorg
Het op verzoek adviseren over het gebruik van een zelfzorgmedicijn in combinatie
met UR-geneesmiddelen die de patiënt gebruikt of wil gaan gebruiken
Advies geneesmiddelen-
gebruik tijdens reis
Het op verzoek verstrekken van advies over het gebruik en het bewaren van
UR-geneesmiddelen tijdens een reis en in een ander klimaat
Advies ziekterisico bij
reizen
Het op verzoek verstrekken van informatie over het gebruik van UR-geneesmiddelen
in verband met ziekterisico bij reizen
Niet terhandstelling Het in overleg met arts of patiënt weloverwogen niet ter hand stellen van een door
een arts voorgeschreven UR-geneesmiddel


*UR = Uitsluitend recept
Bovenstaande consumentenprijzen (inclusief BTW) zijn van toepassing op:

  • Consumenten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende apotheek
  • Niet verzekerde consumenten
  • De terhandstelling van UR-geneesmiddelen waarvan de vergoeding niet via het basispakket van de zorgverzekering wordt gedekt.

 

In andere gevallen gelden de prijzen die met de zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Vergoeding door de zorgverzekeraar geschiedt op basis van de polisvoorwaarden. Lees daarom de voorwaarden en vergoedingen van uw zorgverzekering altijd goed door

Terhandstelling: Alle zorg die uw apotheker en het team leveren nadat u uw recept hebt overhandigd. Uw apotheker of een assistente neemt het recept in ontvangst en controleert het middel en de dosering. Ook wordt gecontroleerd of het medicijn samengaat met eventuele andere medicijnen. U ontvangt het medicijn met een uitleg over gebruik en mogelijke bijwerkingen.